Znate li koje su ovlasti člana Nadzornog odbora?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

5. studenog 2011 birate osobe koji će nadzirati rad Hajduka. Ti članovi Nadzornog odbora, izabrani od strane navijača, biti će neovisni u svom radu. Također teško ih je, kao i do sada, smijeniti nakon što ih Glavna skupština potvrdi (napominjem da GradSplit ima 56% dionica, a za smjenu Nadzornog odbora treba 75%). Zato dobro proučite kandidate i promislite tko će moći obavljati stručno, časno i kvalitetno posao u Nadzornom odboru. Za slučaj da ste zaboravili sve što treba raditi NO  mi ćemo Vas podsjetiti!

Aktualni Zakon o trgovačkim društvima (NN111/93,34/99,121/99,52/00,118/03,107/07,146/08, 137/09)kaže slijedeće:

 • Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.
 • Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake. Nadzorni odbor daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva i koncerna.
 • Nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li društvo u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje društva te stav koji ima o prijedlogu uprave glede upotrebe dobiti i pokrića gubitka u društvu. Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti glavnoj skupštini svoje primjedbe.
 • Nadzorni odbor može sazvati glavnu skupštinu društva. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti društva. Odluku o tome nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.
 • Vođenje poslova društva ne može se prenijeti na nadzorni odbor. Statutom ili odlukom nadzornog odbora može se odrediti da se određene vrste poslova mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost toga odbora. Odbije li nadzorni odbor dati suglasnost, uprava može zatražiti od glavne skupštine da ona dade potrebnu suglasnost. Glavna skupština donosi odluku o davanju suglasnosti s većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova. Statutom se ne može odrediti da je za to potrebna veća većina niti se može zahtijevati ispunjenje dodatnih pretpostavki.

Statut HNK Hajduka š.d.d. pak dodaje gornjim poslovima i ove:

 •  imenuje i opoziva članove Uprave Društva;
 • po potrebu saziva Skupštinu Društva;
  nadzire vođenje poslova Društva;
 • ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje;
 • daje suglasnost na poslovne i financijske planove Društva;
 • podnosi Skupštini pismeno izvješće o obavljenom Nadzoru;
 • predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu i statutu;
 • zastupa Društvo prema Upravi
 • dajte suglasnost Upravi o pitanjima predviđenim Statutom
 • mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode
 • obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene Zakonom i ovim Statutom
 • sklapa ugovor s članovima Uprave društva i odobrava Upravi Društva sklapanje ugovora sa svim osobama ne koja se prenosi ovlaštenja
 • otuđenje i opterećenje nekretnina Društva i ovisnih društava
 • otuđenje i opterećenje poduzeća Društva ili njegova bitna dijela
 • osnivanje, stjecanje ili raspolaganje dionicama ili udjelima u drugim trgovačkim društvima
 • osnivanje društava kćeri, povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u tim društvima, te imenovanje i opoziv članova njihovih organa
 • sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 500.000 kn ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 18 mjeseci
 • davanje suglasnosti na godišnja financijska izvješća
 • utvrđivanje organizacije Društva
 • utvrđivanje poslovne politike Društva
 • imenovanje ili opozivanje prokuriste, trgovačkog punomoćnika ili generalnog punomoćnika
 • osnivanje i prestanak podružnica Društva
 • odluka o stjecanju vlastitih dionica sukladno zakonu, osim ako se stječu temeljem ovlasti Glavne skupštine
 • izbor i smjena članova povjerenstva iz članka 37. Statuta (radi se o osnivanju posebnih povjerenstava za stručna športska pitanja, povjerenstvo za suradnju s udrugama navijača i simpatizera Kluba i povjerenstvo za financijska, pravna i marketinška pitanja)
 • izbor i smjena trenera prve momčadi kao i voditelja omladinske škole i sl.

Tko to može?

Odlučiti ćete sami 5. studenog 2011. na prvim izborima navijača za članove Nadzornog odbora HNK Hajduk š.d.d.!


Kada ste već ovdje...
... imamo jednu molbu za Vas. Iako nam čitanost raste, prihodi od neprofitnih izvora za neovisne medije, kao i prihodi oglašivača su u padu. Volonteri smo koji od nogometa ne žive, već žive za njega, ali rad i rast kojeg želimo ostvariti ne možemo postići bez financija, a ne želimo u svom rastu izgubiti neovisnost. Stoga Vas moramo zamoliti, ukoliko Vam se sviđaju naše analize, tekstovi i komentari, da nas podržite.

Pošaljite SMS sa tekstom NPLUS na broj 616478 (cijena 3,72 kn s uključenim PDV-om)
Operator SMS usluge: IPT d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb, OIB: 74377537525, tel: 01/6005-607

Donirajte putem jednokratne uplate ili trajnog naloga na IBAN: HR8324070001100511089
Donirajte kreditnom karticom putem PayPala ili trajnim nalogom.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Zadnje objavljeno

Twitter