Koautor “Komentar Zakona o trgovačkim društvima” pojašnjava ulogu Nadzornog odbora u radu dioničkog društva

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Ukratko o ulozi i sastavu nadzornog odbora dioničkog društva s osvrtom na Nadzorni odbor HNK Hajduk š.d.d.

Unutarnji ustroj HNK Hajduk š.d.d.

Po uzoru na veći broj europskih država, naš zakonodavac se donošenjem posebnog Zakona o športu (Narodne novine, br.: 71/06; dalje ZŠ) odlučio intervenirati u do sada određena autonomna prava športskih saveza i klubova. Glede pravnog ustroja nogometnih klubova za sudjelovanje u športskim natjecanjima, ZŠ određuje dvije mogućnosti: mogu ostati športske udruge ili se preoblikovati u športska dionička društva. U skladu s ovom drugom mogućnošću HNK Hajduk je u posebnom postupku preoblikovan u športsko dioničko društvo koje, sukladno odredbama Statuta, posluje i sudjeluje u prometu pod nazivom Hrvatski nogometni klub Hajduk športsko dioničko društvo za obavljanje športskih djelatnosti (skraćena tvrtka: HNK Hajduk š.d.d.). Temeljni kapital HNK Hajduk š.d.d. iznosi 268.216.000,00 kn i podijeljen je na 536.432dionica nominalnog iznosa 500 kn. Valja još spomenuti da je pravni oblik š.d.d. posebno pogodan za velike klubove koji imaju nakanu uvrstiti svoje dionice na neku od burzovnih kotacija, jer je kroz postupak povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu lakše privući potencijalne ulagatelje.

Odredbama Statuta utvrđen je dualistički ustroj organa HNK Hajduk š.d.d. mdash; uz Glavnu skupštinu njegovi organi su Nadzorni odbor i Uprava. Radi zaštite dioničara i mogućnosti da oni steknu potpuni i točan uvid u svakodnevno poslovanje društva, Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, br.: 11/93, 34/99, 52/00 mdash; Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09; dalje:ZTD) striktno odvaja nadležnosti između ovih organa: poslovodna funkcija koju obavlja uprava, ne može se prenijeti na nadzorni odbor, a jedna osoba ne može istodobno biti član oba organa. Na ovaj način se postiže odvojenost poslovodstva od nadzorne funkcije u društvu.

Položaj i ovlasti nadzornog odbora

Glavna skupština je organ u kome dioničari imaju mogućnost ostvarivati svoja prava u dioničkom društvu. Kako se glavna skupština sastaje obvezatno samo jednom godišnje, a po potrebi i češće, javila se potreba uspostave tijela koje će biti manje i stručnije te koje će biti u mogućnosti da se češće sastaje i nadzire rad uprave društva. To tijelo unutar trgovačkog društva je nadzorni odbor sa zadaćom posredovanja između uprave i dioničara društva.

Nadzornom odboru se daje ovlast da saziva glavnu skupštinu kada to zahtijevaju interesi dioničkog društva, a uprava propusti to učiniti. Zajedno s upravom društva utvrđuje godišnja financijska izvješća društva, imenuje članove uprave društva, daje odobrenje za obavljanje djelatnosti članova uprave koje bi predstavljale povredu zabrane konkurencije, te odobrava sklapanje ugovora sa samim sobom i odobravanje kredita iz sredstava društva članovima uprave i nadzornog odbora. Navedena zakonska rješenja razrađena su i u čl. 29. st. 1. Statuta HNK Hajduk š.d.d.

Osim toga, statutom ili odlukom nadzornog odbora društva, ovlast uprave u vođenju poslova može se ograničiti uvođenjem obveze da se za poduzimanje pojedinih vrsta poslova mora pribaviti prethodna suglasnost nadzornog odbora. Tako on može posredno utjecati na vođenje poslova te mu se olakšava preventivni nadzor nad poslovanjem društva. I ova zakonska mogućnost iskorištena je u čl. 29. st. 2. Statuta HNK Hajduk š.d.d. taksativnim navođenjem radnji za čije je poduzimanje Uprava dužna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

ZTD je propisao da nadzorni odbor može imenovati posebne komisije iz redova svojih članova, te im povjeriti pripremu odluka koje donosi nadzorni odbor i nadzor nad njihovom provedbom. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti nadzornog odbora, te su dužne redovito izvještavati nadzorni odbor o svom radu.

Sastav i izbor članova nadzornog odbora

Prema ZTDmdash;u, nadzorni odbor mora imati najmanje 3 člana, ali se statutom društva može odrediti i veći broj članova s time da njihov broj mora biti neparan. Broj članova nadzornog odbora u prvom redu ovisi o veličini i složenosti poslovanja društva, sudjelovanju predstavnika radnika u njegovom radu, ovlastima koje ima nadzorni, odnosno upravni odbor i sl. ZTD određuje i najveći broj članova nadzornog odbora koji ovisi o veličini temeljnog kapitala društva. Konkretni broj članova nadzornog odbora društva određuje se statutom društva pri čemu se moraju poštivati odredbe ZTDmdash;a, pri čemu se ukupni broj članova nadzornog, odnosno upravnog odbora odnosi na sve članove neovisno o načinu njihovog imenovanja odnosno biranja.

Sukladno navedenim odredbama ZTDmdash;a, Statut HNK Hajduk š.d.d. određuje da se Nadzorni odbor sastoji od sedam, devet ili jedanaest članova po odluci Glavne skupštine. Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština na razdoblje od 4 godine običnom većinom glasova, i to tako da se izbor vrši glasovanjem za svakoga člana posebno. Dva člana Nadzornog odbora predlažu dioničari koji su to postali upisom u drugom, trećem i četvrtom upisnom krugu, dok preostale članove predlaže Grad Split koji je imao isključivo pravo upisa u prvom upisnom krugu i koji u temeljnom kapitalu HNK Hajduk š.d.d. posjeduje 56,10% dionica. S obzirom na odluku da novi Nadzorni odbor ima devet članova, Grad Split trebao je izabrati sedam od devet članova.

Hvale je vrijedna odluka Gradskog vijeća od 15. srpnja 2011., ali i veliki uspjeh vodstva Kluba navijača Torcida, prema kojoj je Grad Split predlaganje sedam članova novog Nadzornog odbora prepustio navijačima posredstvom novoosnovane udruge Naš Hajduk. S obzirom da će odlučujuću riječ na Glavnoj skupštini na kojoj se budu birali članovi novog Nadzornog odbora upravo imati Grad Split kao većinski dioničar, nema nikakve dvojbe da će članovi udruge Naš Hajduk imati prigodu poimenično odlučiti kojih će sedam od ukupno devet članova postati novi članovi Nadzornog odbora. Poželimo im sreću, uz nadu da će svojim odabirom na najbolji mogući način obilježiti 101. rođendan Hajduka.

o autoru:


Dr. sc. Zlatko Ćesić
, prof. je visoke škole u trajnom zvanju i prodekan Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu. Iza sebe ima višegodišnje radno iskustvo stečeno u gospodarstvu i upravi, te nastavno iskustvo stečeno na Ekonomskom fakultetu u Splitu, Sveučilištu u Zadru, Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu i Veleučilištu “Marko Marulić” u Kninu.
Autor je ili koautor više od 60 znanstvenih i stručnih radova, te 5 knjiga i udžbenika među kojima su i visokotiražni Komentar Zakona o obveznim odnosima i Komentar Zakona o trgovačkim društvima. Sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih projekata, seminara i konferencija. Stalni je član nakladničkog vijeća časopisa Pravo i porezi, te član Matičnog odbora za područje društvenih znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola RH. Dragovoljac je i sudionik Domovinskog rata, oženjen, otac dvoje djece.


Kada ste već ovdje...
... imamo jednu molbu za Vas. Iako nam čitanost raste, prihodi od neprofitnih izvora za neovisne medije, kao i prihodi oglašivača su u padu. Volonteri smo koji od nogometa ne žive, već žive za njega, ali rad i rast kojeg želimo ostvariti ne možemo postići bez financija, a ne želimo u svom rastu izgubiti neovisnost. Stoga Vas moramo zamoliti, ukoliko Vam se sviđaju naše analize, tekstovi i komentari, da nas podržite.

Pošaljite SMS sa tekstom NPLUS na broj 616478 (cijena 3,72 kn s uključenim PDV-om)
Operator SMS usluge: IPT d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb, OIB: 74377537525, tel: 01/6005-607

Donirajte putem jednokratne uplate ili trajnog naloga na IBAN: HR8324070001100511089
Donirajte kreditnom karticom putem PayPala ili trajnim nalogom.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Zadnje objavljeno

Twitter